Call for papers vol. XL: 2020

Call for papers
Polish Yearbook of International Law, vol. XL: 2020

In the late summer of 2021, we are planning to publish a jubilee volume (no. XL) of the Polish Yearbook of international Law. In this context, the Editorial Board of PYIL is seeking high-quality, unpublished articles relating to public and private international law as well as EU law.
A part of the forthcoming volume will be dedicated to the scientific legacy of Prof. Janusz Symonides, who sadly passed away in April 2020. Prof. Symonides was a well-known Polish jurist and diplomat, specializing in human rights, the Law of the Sea, protection of cultural heritage, and international relations. He was one of the representatives of Poland during the work on the Convention on the Law of the Sea, an expert on the human dimension of the OSCE, and a conciliator of the Montego Bay Convention. Prof. Symonides was also Director of the Polish Institute of International Affairs and Director of the then Division of Human Rights, Democracy, Peace and Tolerance at UNESCO. PYIL is particularly interested in papers that discuss the ideas that preoccupied Prof. Symonides, analyze his scientific achievements, or deal with other issues relating to his academic and diplomatic work.
We also accept other texts that fall within the PYIL’s scope of interest. In this context we are particularly interested in articles that address current issues of public international law that relate to Central and Eastern Europe. Authors from the region are also strongly encouraged to submit their works.
Submissions should not exceed 8,000 words (including footnotes). All details about submission procedures and required formatting are available in the document entitled “Publication Guidelines”, which can be found at the PYIL’s webpage (http://www.pyil.inp.pan.pl/).
Manuscripts can be submitted via the PYIL’s submission system (https://www.editorialsystem.com/pyil/) until 31 January 2021. Authors can contact us via email at: pyil@inp.pan.pl.

Nowy numer PYIL XXXIX (2019)

W końcu ukazał się nowy tom (XXXIX) Polish Yearbook of International law. Jeśli chodzi o obecny tom, jego pierwsza część, zatytułowana „Artykuły ogólne”, zawiera trzy teksty, które dotyczą klasycznych problemów prawa międzynarodowego: prawa do samostanowienia; źródeł prawa międzynarodowego; oraz statusu podmiotów nieuznawanych (odpowiednio Peter Hilpold, Przemysław Saganek i Anna Czaplińska). Po nich następuje bardzo ciekawy artykuł poświęcony tradycjom prawa międzynarodowego na Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie (autorstwa Kostiantyna Sawczuka). Jak zwykle, w tomie silnie obecne są teksty dotyczące międzynarodowego i europejskiego prawa dotyczące praw człowieka. Tu znajdą państwo w szczególności artykuły analizujące problemy związane z restytucją mienia zajętego w czasie II wojny światowej i przez reżim komunistyczny (autorstwa Aleksandry Mężykowskiej), prawami pamięci (autorstwa Anny Wójcik) oraz sprawami dotyczącymi przewlekłości postępowań (Elżbieta Morawska). Do tej kategorii zalicza się również tekst Wojciecha Burka, autor analizuje ochronę mniejszości narodowych. Sekcja kończy się trzema artykułami dotyczącymi międzynarodowego prawa gospodarczego. Z jednej strony Konstantina Georgaki, Thomas-Nektarios i Łukasz Kułaga przyglądają się wyrokowi Achmea i omawiają jego prawne konsekwencje dla ochrony praw inwestorów w UE. Z drugiej strony Tatsiana Mikhaliova oferuje wnikliwy przegląd systemu prawnego ustanowionego przez Euroazjatycką Unię Gospodarczą.
Część druga (czyli „polska praktyka”) tym razem zawiera tylko jeden tekst. Ten ograniczony wybór jest jednak równoważony jakością prezentowanych badań. Dawid Miąsik i Monika Szwarc analizują problem interpretacji i skuteczności dyrektyw unijnych w sądach krajowych, szczegółowo badając wyrok w postępowaniu prejudycjalnym wszczętym przez polski sąd (C-545/17 Pawlak). Ostatnia część tomu zawiera cztery recenzje. Patrycja Grzebyk omawia ostatnią książkę Marco Sassòli; Przemysław Saganek analizuje najnowszą redakcję Łukasza Gruszczyńskiego; Marcin Kałduński przygląda się dwóm książkom autorstwa Antonio Augusto Cançado Trindade; natomiast Yu Lu i Maciej Żenkiewicz przedstawiają obszerną recenzję innego zredagowanego tomu Juliena Chaisse.

Karolina Wierczyńska & Łukasz Gruszczyński

Nowy Numer PYIL’a XXXVIII (2018)

Drodzy Czytelnicy,

Przestawiamy Wam nowy numer Polish Yearbook of International Law (XXXVIII). W tym roku wyselekcjonowaliśmy 13 artykułów do publikacji. Wszystkie dotyczą prawa międzynarodowego lub europejskiego. Zamieszczamy też dwie recenzje książek, które ukazały się w zeszłym roku.

Proces selekcji był skomplikowany, otrzymaliśmy aż 63 artykuły. To zresztą niewielki wzrost w stosunku do zeszłego roku, kiedy otrzymaliśmy 59 propozycji. Mamy nadzieję, że to oznacza większe zainteresowanie akademików by publikować z nami.

Tematy, które poruszamy w tym roku są bardzo różne. Tom zawiera artykuły z międzynarodowego prawa publicznego (Balcerzak, Wasinski and Hachkevych), artykuły odnoszące się do ochrony praw człowieka (Gliszczyńska-Grabias et al and Djajić & Etinski), dwa dotyczące problemów z zakresu międzynarodowego prawa inwestycyjnego (Kułaga, Wang & Żenkiewicz). Jest także sześć tekstów dotyczących prawa europejskiego (Kochenov, Kustra-Rogatka, Grzelak, Podgórski, Sitnik and Majkowska-Szulc & Wowerka).

Zapraszamy do lektury,
Łukasz Gruszczyński, Karolina Wierczyńska