arrow
Informacje dla autorów

 

Manuskrypty można składać za pośrednictwem systemu redakcyjnego PYIL: https://www.editorialsystem.com/pyil/ (preferowane). Alternatywnie można je również przesłać przez ExpressO (https://www.bepress.com/products/expresso/). PYIL nie pobiera żadnych opłat za publikację i redakcję manuskryptu.

Szczegóły procesu przesyłania i procesu recenzyjnego są opisane w dokumencie zatytułowanym “Publication Guidelines” dostępnym na tej stronie internetowej. Dokument ten zawiera informacje dotyczące:

- szczegółowych wytycznych dla recenzentów;
- wymogów dotyczących etyki publikacji i oświadczeń o nadużyciach;
- polityki korekt i wycofania tekstów;
- dostępu do czasopisma i poszczególnych artykułów;
- informacji o prawach autorskich i licencjach;
- stylu formatowania i cytowania.